Ympärivuorokautinen palveluasuminen
– kun omat voimat eivät enää riitä

Ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu heille, jotka tarvitsevat paljon hoivaa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä henkilökuntaa on paikalla ja palveluja järjestetään tarpeiden mukaan ympärivuorokautisesti.

Yksilöllistä hoivaa

Palvelukodeissamme asukas tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden ja hänellä on mahdollisuus elää oman näköistään elämää arvokkaasti, turvallisesti ja olla mielekkäästi yhdessä toisten kanssa. Yksilöllisessä hoivassa palvelukotiemme tavoitteena on ihmisen hyvä elämänlaatu ja arvokas loppuelämä. On tärkeää tunnistaa ja tukea muistisairaan ihmisen jäljellä olevia voimavaroja ja huomioida erityisesti hänelle tärkeitä tapoja toimia, normeja ja rutiineja. Palvelukodeissamme pyrimme löytämään jokaiselle yksilöllisesti mielekästä tekemistä, joka perustuu asukkaan elämänkulkuun ja elettyyn elämään. Tekeminen toteutetaan asukkaan senhetkisten voimavarojen mukaan, tuottamalla kuitenkin sopivasti haastetta ja onnistumisen kokemuksia. Rohkaisevan ja tunnustavan palautteen antaminen on tärkeää muistisairaan ihmisen itsetunnolle, unohtamatta innostavaa ja iloista asennetta.

Tärkeänä perustana tavoitteen saavuttamiselle on asukkaan terveydentilan, toimintakyvyn ja voimavarojen monipuolinen arviointi. Kaikki päätökset kirjaamme asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jota arvioidaan säännöllisesti ja aina, kun asukkaan tilassa tapahtuu muutoksia. Palliatiivisessa ja saattohoidossa huomioimme asukkaan omat toiveet ja meille on tärkeää, että jokaisella asukkaalla on mahdollisuus elää elämäänsä loppuun asti arvokkaasti ja turvallisesti. Hyvän ja yksilöllisen hoidon takeena on riittävä, osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta.

Yhteistä tekemistä

Palvelukodeissamme huomioimme asukkaiden voimavarat ja toimintakyvyn, jonka mukaan suunnittelemme, toteutamme ja arvioimme toimintaa, mikä edistää ja mahdollistaa kuntouttavan toiminnan. Meille on tärkeää hyvä yhteishenki ja yhteisöllisyys, joka luo perheen tuntua.
Oman pihan suojissa voi tehdä pienen lenkin polkua pitkin tai istahtaa hetkeksi vain nauttimaan ulkoilmasta. Aidattu, turvallinen piha on lämpimään vuodenaikaan kuin toinen olohuone, jossa voimme nauttia kesän tuomista iloista, kukkien ja puiden tuoksuista, kesäisistä tuulista ja sateista.