hiusten letitys

Välittävää palvelua sinun
ja lähimmäisesi tarpeisiin

Välittäminen, lämpö ja ilo ovat tärkeimpiä arvojamme tarjotessamme palveluasumista kodinomaisissa hoivakodeissamme tai kotipalvelua asiakkaan luona. Meillä kristillisyys näkyy lähimmäisen välittämisessä ja katsomme elämää ilon kautta. Tämä näkyy päivittäisessä kohtaamisessa positiivisuutena, avoimuutena ja välittömyytenä.

Toimintamme perustuu kuntouttavaan ja asukkaan omista voimavaroista lähtevään hoivaan. Meillä niin asukkailla kuin hoitohenkilökunnallakin on hyvä ja turvallinen olla!

Palvelut