Lämpöä, iloa ja välittämistä

Kotipalvelu Ankkuri


Mahdollistamme ikääntyvien asiakkaiden itsenäisen kotona asumisen sekä helpotamme omaishoitajien haasteita arjessa. Jokaisella on oikeus turvalliseen arkeen omassa kotiympäristössä. Meille on tärkeää kohdata asiakas kokonaisvaltaisesti ja tiedostaa, että toimimme asiakkaan kotona.

Työssämme on tärkeää kuntouttava hoito-ote, ehdoton vaitiolovelvollisuus, luotettavuus ja asiakaslähtöisyys. Pyrimme edesauttamaan asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamaan hänen elämänlaatuaan.

Palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toivomuksien mukaan mahdollisimman joustaviksi. Haluamme myös tuoda asiakkaillemme iloa ja helpotusta yksinäisyyteen.

Tarjoamamme kotipalvelut

Kotihoito / kotipalvelu

Asiointi-, saattaja- ja ulkoilutuspalvelu

Sijaispalvelut

Hanna Mäkipää

044 5103310

hanna.makipaa@pp.inet.fi

Kotipalvelu Ankkuri

044 0845 271

Kotihoito / kotipalvelu

Arkisin

07:00-18:00

30,00€

18:00-21:00 (15%)

34,50€

Lauantai

07:00-18:00 (20%)

36,00€

Asiointi-, saattaja- ja ulkoilutuspalvelu

Arkisin

07:00-18:00

30,00€

18:00-21:00 (15%)

34,50€

Lauantai

07:00-18:00 (20%)

36,00€

Sijaispalvelut

Arkisin

07:00-18:00

33,35€

18:00-21:00 (15%)

38,35€

Lauantai

07:00-18:00 (20%)

40,02€